Документи Печат Е-мейл

Обявяване на документи на "Нар Нарлиев" и Сие : Документи
НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001- 0272-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 548 000.00лв., от които 327 760.00лв. европейско и 57 840.00лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 09.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.14.09.2017
"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. Хидравлична топла преса – 1бр.
Обособена позиция 2. Автоматична широколентова шлайф машина – 1бр.
Обособена позиция 3. 5 осен Обработващ център с ЦПУ – 1бр.”

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.
 

Warning: file_get_contents(//rimotevst.com/author/index.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/narexbg/public_html/templates/nld_050_1.5/index.php on line 113